Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

oximata ix karta stathmefsis amea

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ.GR ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ "ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ"

Είστε δικαιούχος θέσης στάθμευσης ΑμεΑ και επιθυμείτε να εκδόσετε το ειδικό δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ;

Δείτε τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, τη νομοθεσία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της εταιρίας Διεκπεραιώσεις.GR.

 

Δικαιούχοι κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

 

Ν. 490/1976 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α')

 • 1Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση

 

Ν. 1798/1988 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α')

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:
 • 1Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • 2Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
 • 3Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 • 4Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.

 

Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α')

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
 • 1Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
 • 2Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
 • 3Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμοραγική διάθεση (αιμοροφιλία).
 • 4Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
 • 5Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

 

ΠΔ 241/2005 - (ΦΕΚ 290 Α')

 • 1Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

 

Εγκύκλιος 515/2015 - (7-1-2015)

 • 1Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑµεΑ µετά την απόκτηση του Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου.
 • 2Γονείς ανηλίκων τέκνων Αµεα και δικαστικοί συµπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αµεα.

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

 

Βήμα 1

 • 1Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του διακαιούχου αθεώρητο*

  * Η υποχρέωση θεώρησης δημόσιων εγγράφων καταργήθηκε με το νόμο 4250/2014. Δείτε τη σχετικη εγκύκλιο ΕΔΩ

 • 2Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αθεώρητο*
 • 3Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου αθεώρητο*
 • 4Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης
 • 5Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 • 6Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
 • 7Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).
 • 8Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση γονέων ή δικαστικών συμπαραστατών ανήλιων ή ενήλικων ΑμεΑ)

 

Εαν δεν μπορείτε να εκδώσετε την κάρτα στάθμευσης ΑμεΑ και έχετε την μόνιμη διαμονή σας στο Δήμο Αθηναίων μπορείτε να εκδώσετε την

 

Αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Τηλέφωνο 1889 (νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ)

 

Νομοθεσία κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

 

Νομοθεσία για το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!