Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

etairies enarxi ipokatastimatos

Θέλετε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας ιδρύοντας ένα νέο υποκατάστημα;

Η εταιρία Διεκπεραιώσεις.gr διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να εκτελέσει για εσάς όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης υποκαταστήματος στο ΓΕΜΗ, τη ΔΟΥ και τον ΟΑΕΕ έγκυρα και γρήγορα

 

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την ίδρυσης υποκαταστήματος

 

ΒΗΜΑ 1

 • 1Τυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση που βρείτε εδώ και συμπληρώστε τα στοιχεία σας, καθώς και τη διεύθυνση της έδρας του υποκαταστήματος και αν αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης του χώρου

  Στην περίπτωση που ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη ή γραφείο χωρίς καμία εμπορική συναλλαγή ή παραγωγική δραστηριότητα, τυπώστε την υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε εδώ και συμπληρώστε τα στοιχεία σας

 • 2Αντίγραφο της ηλεκτρονικής κατάθεσης του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ιστοσελίδα του taxisnet μεσω της εφαρμογής "Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας"

  Δείτε εδώ τις οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση του μισθωτηρίου

  • Φωτοαντίγραφο του Ε9, στην περίπτωση που ο χώρος της έδρας είναι ιδιόκτητος
  • Φωτοαντίγραφο του Ε1 και Ε9 του ιδιοκτήτη, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωσή του με το γνήσιο της υπογραφής για την παραχώρηση του χώρου ως έδρα του υποκαταστήματος, η οποία να αναφέρει επίσης και ως τι χρησιμοποιήθηκε ο χώρος από τον προηγούμενο ενοικιαστή
 • 3Δημιουργία εταιρικής σφραγίδας με τη διεύθυνση του νέου υποκαταστήματος, γραφειου, αποθήκης κλπ
 • 4Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ για την επέκταση ή την μεταβολή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (εκτός από ΑΕ)
 • 5Ρύθμιση της ταμειακής μηχανής και ή/και του φορολογικού μηχανισμού από ειδικό τεχνικό με τα στοιχεία της έδρας του υποκαταστήματος
 • 6Άδεια προέγκρισης ίδρυσης για εταιρίες του άρθρου 80-81 του Ν.3463/2006 και άρθρων 3,4,5 και 27 του Ν.3325/2005 από την αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή
 • 7Αυτοψία χώρου (έδρας), απο τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ (πιθανόν να μην απαιτηθεί σε περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα αφορά σε παροχή υπηρεσιών)

Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το ΒΗΜΑ αυτό είναι απαραίτητο μόνο στην περίπτωση που η ίδρυση του υποκαταστήματος γίνεται με τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού της εταιρίας

ΒΗΜΑ 1 - Ενημέρωση ΓΕΜΗ

 • 11Τροποποίηση του κωδικοποιημένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ), ή του Συμβολαιογραφικού Συμφωνητικού (ΕΠΕ) - 4 αντίγραφα συν 1 σε ηλεκτρονική μορφή .doc

  Το τροποποιημένο καταστατικό θα πρέπει πρίν κατατεθεί στο ΓΕΜΗ να θεωρηθεί (εκτός ΙΚΕ) από την αρμόδια ΔΟΥ (τμήμα ΦΠΑ)

 • 2Αντίγραφο (και σε ηλεκτρονική μορφή .doc) της περίληψης του τροποποιημένου του καταστατικού και με τα τροποποιούμενα άρθρα (μόνο για ΕΠΕ και ΑΕ)
 • 3 Δύο (2) αντίγραφα του Πρακτικού της ΓΣ για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και του πρακτικού του ΔΣ για τη σύγκληση της ΓΣ, εκτός και αν η ΓΣ είναι αυτόκλητη (μόνο για ΑΕ)
 • 4Δύο (2) αντίγραφα της Κωδικοποίησης του νέου (τροποιημένου) καταστατικού (μόνο για ΑΕ)
 • 5Απόδειξη καταβολής τέλους στο ΓΕΜΗ ποσού - 10€
 • 6Γραμμάτιο είσπραξης (για δημοσίευση ΦΕΚ) ποσού - 289€ (μόνο για ΑΕ)

ΒΗΜΑ 2 - Ενημέρωση ΔΟΥ

 • 1Ανακοίνωση καταχώρησης μεταβολής έδρας από το ΓΕΜΗ (τυπώνεται από το site του ΓΕΜΗ μετα την ολοκλήρωση του ΒΗΜΑΤΟΣ-1)

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το ΒΗΜΑ αυτό είναι απαραίτητο μόνο στην περίπτωση που η ίδρυση του υποκαταστήματος γίνεται με τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού της εταιρίας

 • 2Όλες οι ενέργειες που αναφέρονται στο ΒΗΜΑ-1, ΒΗΜΑ-2 και ΒΗΜΑ-3 της περίπτωσης της ατομικής εταιρίας

  Αντί του εντύπου Δήλωση έναρξης-μεταβολής φυσικού προσώπου (Μ2) θα συμπληρώνεται το έντυπο Δήλωση έναρξης-μεταβολής μη φυσικού προσώπου (Μ3) συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αυτά της έδρας του υποκαταστήματος

 

Έπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης υποκαταστήματος στον ΟΑΕΕ. Δείτε περισσότερα εδώ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η διαδικασία της έναρξης υποκαταστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την καταχώρηση του καταστατικού στο ΓΕΜΗ 

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!