Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 
epagelmatika oximata metavivasi fix

Επιθυμείτε να πωλήσετε ή να αγοράσετε φορτηγό ή λεωφορείο ιδωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.) χωρίς να εμπλακείτε στην επίπονη διαδικασία στη Δ/νση Συγκοινωνιών;

Η εταιρία Διεκπεραιώσεις.gr μπορεί να σας βοηθήσει να μεταβιβάσετε την άδεια του φορτηγού ή λεωφορείου σας στα στοιχεία του νέου αγοραστή έγκυρα, γρήγορα και με εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρεώσεις

 

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την μεταβίβαση Φ.ΙΧ ή Λ.ΙΧ

 

ΒΗΜΑ 1 - Κατάθεση πινακίδων

 • 1Άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ (πρωτότυπη)
 • 2Πινακίδες κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ (τις αφαιρούμε από το φορτηγό)

  Σε περίπτωση απώλειας της άδειας ή/και των πινακίδων, απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

 • 3Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο πωλητής το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα - ένα)
 • 4Ο πωλητής τυπώνει την Αίτηση Ακινησίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
 • 5Ο πωλητής τυπώνει την εξουσιοδότηση που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι εταιρία απαιτείται ακόμη:
 • καταστατικό για τις ΟΕ ή ΕΕ
 • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ

ΒΗΜΑ 2 - Πληρωμή υπεραξίας

 • 1Βεβαίωση ακινησίας από τη Δ/νση Μεταφορών
 • 2Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
 • 3Τιμολόγια αρχικής αγοράς και πώλησης με 24% ΦΠΑ
 • 4Ο πωλητής τυπώνει εις διπλούν την Δήλωση Υπεραξίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ που θα βρεί εδώ και τη σφραγίζουν με τη σφραγίδα πωλητής και αγοραστής
 • 5Ο πωλητής τυπώνει την εξουσιοδότηση που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • 6Ο πωλητής τυπώνει την εξουσιοδότηση για την έκδοση βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι εταιρία απαιτείται ακόμη:
 • καταστατικό για τις ΟΕ ή ΕΕ
 • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ

Από την πληρωμή υπεραξίας εξαιρούνται οι εταιρίες ΕΠΕ και Α.Ε. και γενικά οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας

ΒΗΜΑ 3 - Μεταβίβαση

 • 1Φωτοαντίγραφο τιμολογίου πώλησης με 24% ΦΠΑ
 • 2Δήλωση υπεραξίας (σφραγισμένη από τη ΔΟΥ) μαζί με την ταυτότητα οφειλής και το αποδεικτικό πληρωμής της από την τράπεζα
 • 3Βιβλιάριο μεταβολών (Για τα ΦΙΧ κάτω των 4 τόνων το βιβλιάριο μεταβολών θα παρακρατείται στο φάκελο της Δ/νσης Μεταφορών και δεν θα επιστρέφεται)

  Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλιαρίου Μεταβολών ο πωλητής τυπώνει την Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας και συμπληρώνει τα στοιχεία του, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

 • 4Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του, ή είχε αγοραστεί με σύμβαση leasing. Πιο αναλυτικά δείτε την
 • 5Βεβαίωση ABS στην περίπτωση που το μικτό βάρος είναι άνω των 4 τόνων
 • 6Συμβόλαιο ενοικίασης ή Τίτλος Ιδιοκτησίας αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που το μικτό βάρος είναι άνω των 4 τόνων
 • 7Ο πωλητής και ο αγοραστής τυπώνουν την εξουσιοδότηση που θα βρούν εδώ και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους

Για φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 4 τόνων απαιτείται Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (και όχι απλή εξουσιοδότηση) από πωλητή και αγοραστή (στην περίπτωση ατομικών εταιριών, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή μοπρόσωπης ΕΠΕ) ή Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (στην περίπτωση ΕΠΕ), ή Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση ΑΕ). Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης στη Δ/νση Μεταφορών

 • Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι εταιρία απαιτείται ακόμη:
 • καταστατικό για τις ΟΕ ή ΕΕ
 • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ

ΒΗΜΑ 4 - Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στα στοιχεία του αγοραστή

 • 1Ο αγοραστής τυπώνει την Αίτηση Μεταβίβασης ΦΙΧ ή ΛΙΧ που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του

  Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι εταιρία (ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΑΕ) συμπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρείας.

 • 2ΚΤΕΟ σε ισχύ (το γνήσιο και 1 φωτοαντίγραφο)
 • 3Βεβαίωση καλής λειτουργίας Ταχογράφου σε ισχύ σε περίπτωση που το μικτό βάρος είναι άνω των 4 τόνων (το γνήσιο και 1 φωτοαντίγραφο)
 • 4Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης από το Taxisnet όπου θα φαίνεται ότι η επιχείρηση του αγοραστή είναι ενεργή και οι αντίστοιχοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αυτής
 • 5Απαραίτητη βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγιεινής προς τον πωλητή (μεταφορά νωπών τροφίμων και λαχανικών)
 • 6Απαραίτητη βεβαίωση της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής προς τον πωλητή (μεταφορά προϊόντων ζωϊκής προέλευσης - γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια, ζωντανά, αυγά κλπ, καθώς και κατεψυγμένων προϊόντων)
 • 7Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κυκλοφορία επιτρέπεται ΜΟΝΟ εκτός περιμετρικής ζώνης Αττικής & Θεσαλλονίκης, στην περίπτωση που το μικτό βάρος είναι κάτω των 4 τόνων και το φορτηγό είναι τεχνολογίας ντίζελ euro-4 και προηγούμενης
 • 8Ποσό παραβόλου για την έκδοση της νέας άδειας στα στοιχεία του αγοραστή - 75€

  Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί είτε από την εταιρία μας με τη χρήση μετρητών, είτε να πληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω web-banking στους λογαριασμούς της Περιφέρειας Αττικής. Λογαριασμοί Περιφέρειας Αττικής

  Συμβεβλημένη Τράπεζα IBAN Περιφέρειας Αττικής (για πληρωμή παραβόλου)
  Alpha bank GR25 0140 1100 1100 0200 1000 026
  Eurobank GR53 0260 0160 0001 2020 0349 401
  Πειραιώς GR65 0172 1370 0051 3703 6037 737

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην αιτιολογία του παραβόλου θα πρέπει αναγκαστικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

ΒΗΜΑ 5 - Γνήσιο υπογραφής

 • 1Ο πωλητής και ο αγοραστής πηγαίνουν στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους με τις αίτησεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις εξουσιοδοτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 • 2Καλέστε μας στο 210. 95. 19050 ή στο 210. 95. 19051

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!

Κύλιση στην Αρχή