Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

eforia metafora doy katikon eksoterikou

Είστε μόνιμος* κάτοικος εξωτερικού το τελευταίο διάστημα και θα πρέπει να γίνει η μεταφορά σας στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού;

 

*Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1177/2014 μόνιμη ή συνήθης διαμονή σε ένα κράτος θεωρείται εκείνη που υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος

 

Βάσει της ΠΟΛ.1067/2015, οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.

Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. μία δευτερεύουσα κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου στην Ελλάδα δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος

 

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την μεταφορα στη ΔΟΥ κατ. εξωτερικού

 

ΒΗΜΑ 1

 

*Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1067/2015 όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού οφείλουν να υποβάλλουν τα πιο πάνω έντυπα, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Π.χ. εαν κάποιος έγινε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού το 2015, τότε θα πρέπει να το δηλώσει στην οικία ΔΟΥ του έως τις 10/3/2016

 

ΒΗΜΑ 2

 • 1Βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
  • αβεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή
  • βαντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή ελλείψει εκκαθάρισης,
  • γαντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, ή τέλος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή
  • δβεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
 • 2Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου αθεώρητο*

  * Η υποχρέωση θεώρησης δημόσιων εγγράφων καταργήθηκε με το νόμο 4250/2014. Δείτε τη σχετικη εγκύκλιο ΕΔΩ

 • 3Τυπώστε την υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό αντικλήτου και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
 • 4Ο αντίκλητος τυπώνει την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • 5Τυπώστε την εξουσιοδότηση που θα βρείτε εδώ και συμπληρώστε τα στοιχεία σας

 

Τα ως άνω αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν εως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Πχ εαν κάποιος κατέθεσε την αίτηση μεταφοράς στη ΔΟΥ κατ. Εξ. το Μάρτιο του 2016, τότε θα πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα στην οικία ΔΟΥ του έως τις 9/9/2016

 

Τα συγκεκριμένα έγγραφα του ξένου κράτους θα πρέπει να φέρουν τη  ή του προξενείου και να είναι στα ελληνικά

 

ΒΗΜΑ 3

 • 1Πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας με την εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 • 2Καλέστε μας στο 210. 95. 19050 ή στο 210. 95. 19051

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!

Κύλιση στην Αρχή